پمفلتهای بدهکاران گمنام

تاریخچه بدهکاران گمنام درسال ١٩٦٨ اولين جلسه بدهكاران گمنام، هنگامى كه گروه اصلى اعضاى الكلى هاى گمنام عنوان جلسه بهبودى خودشان را بحث در مورد مشكلاتى كه با پول داشتند قرار داده بودند برگزارشد. آنها در ابتدا خودشان را ذره ذره پول خرج كن ها وبعدها سرمایه داران بزرگ ناميدند. اعضاى اين گروه حساب پس … ادامه خواندن پمفلتهای بدهکاران گمنام