زندگی امروز من خیلی بهتر است ، بخاطر وجود D.A  و B.D.A

می‌توانم پول طلبکارانم را بدهم ، از خودم خیلی بهتر مراقبت کنم . D.A دوازده قدم دارد که یک سری دستورالعمل واضح و شفاف را پیشنهاد می‌کند . من هر روز در کتاب الکلی‌های گمنام یک راه ‌حل پیدا می‌کنم و این منبعی است که می‌توانم دریابم یک قدرت برتر از فهم من ، مرا بیش از حد دوست دارد و همیشه بهترین‌ها را می‌داند و خارج از آنکه بتوانم تصورش را بکنم همیشه به من زندگی می‌بخشد .

می‌توانم در ذهنم بجای الکلی و الکلیسم کلمه‌های “بدهکار ناگریز” ، “ولخرج” ، “کم‌درآمد” ، “معتاد به فقر” ، ” مست ثروت” و “بی‌نوا” بگذارم . نشریات D.A   و A.A به من نشان داد که من یک بدهکار مزمن هستم و همه توصیفاتی که گفته شد نشانه‌های بیماری‌ای هستند که من با پول دارم .

البته همیشه هم این‌جوری نبوده . اوایل فکر می‌کردم D.A مال پولدارهایی است که نمی‌توانند پولشان را اداره کنند ، تصور نمی‌کردم برای بودن در D.A و به اشتراک گذاشتن D.A به اندازه کافی خوب باشم . یک آدمی مثل من که در امنیت و محدودیت بزرگ شده چه چیزی می‌تواند به آدم هایی که پول زیادی دارند ولی فقط نمی‌توانند چه جوری مدیریتش کنند ارائه بدهد ؟

اما من از احساس کمبود درد زیادی داشتم . با وجودی که در یک برنامه دیگر بودم ولی می‌دانستم که هنوز از نظر روحانی بیمارم . مخصوصا با احساس کمبود . احساس می‌کردم با وجود کمبودهایم به عنوان یک زن ، به عنوان یک امریکایی افریقایی تبار ، به عنوان کسی که در محرومیت بزرگ شده ، شک داشتم که بتوانم ادامه دهم .

اما همه شما در D.A به من پیشنهاد دادید که باز هم برگردم ، که شروع کنم به ثبت عددهایم – هرچه دریافت می‌شود و هرچه پرداخت می‌شود – که خدمت کنم ، زمان جلسات را نگهدارم ، منشی جلسه کسب و کار باشم ، خوشامدگوی جلسه باشم . شما به من بالهایی دادید که مسئولیت زندگی‌ام را کم‌کم به عهده بگیرم . می‌توانم با مردم حرف بزنم ، می‌توانم خجالت نکشم ، و می‌توانم واقعا با همه پتانسیل‌هایی که قدرت برتر برایم در نظر گرفته زندگی کنم ، اگر فقط حاضر باشم چند پیشنهاد ساده را پی‌گیری کنم . در واقع اگر من هم نخواهم چند پیشنهاد ساده را دنبال کنم ، همه شما به من می‌گویید “باز هم برگرد” .

قدمهای D.A ، سنت‌ها ، و ابزار‌ها که من آنها را کار می‌کنم و دنبال راهنمایی گرفتن از راهنمایم یا جلسات قدم هستم نشان می‌دهد که قدرت برترِ من ، مرا دوست دارد . و این قدرت برتر همه ما را به یک اندازه دوست دارد –  من بهتر یا  بدتر از هیچ کس دیگری نیستم . من هم یکی از بچه‌های بی‌شمار قدرت برترم درست مثل بقیه .

من می‌توانم یک بدهکار مزمن ، یک کم درآمد ، یک معتاد بی‌نوا ، و یک ول‌خرج باشم . بدون توجه به نژاد ، جنسیت ، مذهب ، جایگاه اقتصادی ، توانایی‌های ذهنی و غیره . و میتوانی حدس بزنی ؟ قدرت برتر همه ما را دوست داره و هدیه این پاک ماندن و موفق شدن در دسترس همه هست . من به تجربه می‌دانم که برنامه D.A ریشه در آن قدم‌ها ، سنت‌ها ،  مفاهیم و خوشامد گویی‌ها‌‌یی دارد که به همه ارائه می‌کند .

هدف اصلی من این است که بدهکار نشوم ، فقط برای امروز . و کمک کنم به سایر بیماران و مبتلایان به بدهکاری که بدهی درست نکنند ، فقط برای امروز . لازم نیست صبر کنم تا وقتی همه مسایل‌ام حل شد ، بعد از زندگی لذت ببرم . می‌توانم بخندم ، شاد باشم ،  لباسهای خوب بپوشم ، لبخند بزنم و برقصم و به چشم‌های مردم نگاه کنم . فقط بخاطر اینکه خودم هستم .

هنوز از ترس فلج می‌شوم و فکر می‌کنم مردمی که پول دارند یا موقعیت اجتماعی دارند ، یا شهرت دارند از من بهترند و این‌ها همان چیزهایی هست که من هم برای اینکه همتراز دیگران باشم نیاز دارم. و وقتی این اتفاق می‌افتد ، من کاری را می‌کنم که D.A پیشنهاد می‌کند : میزنم بیرون و به یک نفر کمک می‌کنم . من از صفحه ۸۴ کتاب الکلی‌های گمنام خیلی سپاسگذارم بخاطر اینکه وقتی نواقص شخصیتی من اعم از خودخواهی ، عدم صداقت ، و خشم بالا می‌زند به من دستورالعمل روشنی ارائه می‌کند . قدرت برتر از طریق D.A این “جراحی الاهی” را در درون من انجام می‌دهد : از دیگران جوری مراقبت می‌کنم که پیش از این هرگز انجام نداده‌ام .

تشکر از D.A و همه بندگان مورد اعتمادی که همچنان قدم‌ها ، سنت‌ها ، ابزارها و مفاهیم را به من پاس می‌دهند . شما فراتر از کمک‌های انسانی ، محیطی را برای من فراهم می‌کنید که از یک آدم بی‌اهمیت ناسالم آزاد شوم و به  اعتماد به نفس و به یک خدمت‌گذار سرشار از امید به قدرت برتر و به D.A بدل شوم . حالا من آنچه را که کاملا سخاوتمندانه به من داده شده است سپاسگذارانه انتقال مید‌هم .

شِری